اخبار برگزیده

اهداء نشان عالی صیانت از وحدت به امیر کویت

شبکه خبری جهانی الحراء: به نقل از معاونت اطلاع رسانی سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام.     

علی کهنمویی دبیر کل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر امت واحده اسلام (KUNS) : در پی برگزاری نماز وحدت آفرین در این کشور ضمن تقدیرو تشکر از امیر وملت مسلمان کشور اسلامی کویت نشان عالی صیانت از وحدت امت اسلامی را به امیر کویت اهدا نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات