اخبار برگزیده

حاکم اهل سنت شارجه امارات: بیان داشتند به امام علی (ع) اقتدا کنید.

 

حاکم اهل سنت شارجه امارات: بیان داشتند به امام علی (ع)اقتدا کنید.

 

حاکم اهل سنت شارجه امارات:

 

که از سوی علی کهنمویی دبیر کل سازمان حقوق بشر اسلامی دو سال پی در پی لقب

 (صحابه پیامبر در غدیر خم) انتخاب شده است در پاسخ به خبرنگار که از ایشان سوال کردند:

الگوی شما در زندگی بعد از پیامبر(ص)کیست؟

 بیان داشتند: علی، جوانی که قبل از این که از نظر سن، بالغ شود، رشدش کامل شد.

 از سیرت او بسیار آموختم.

 از شجاعت علی حرف نمی زنم.

 از عمق ایمان علی سخن نمی گویم.

 از شخصیت فرهنگی او سخن می گویم.

 علی نخستین شخصیت فرهنگی درجه یک اسلامی بود.

 هرکس می خواهد شخصیت فرهنگی خود را بالا ببرد،

 به نوشته های علی توجه کند.

 من از همه می خواهم که به علی اقتدا کنند.

 متشکرم.

 

 

 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات