اخبار برگزیده

حقوق بشر از نظر امام علی (ع) شبکه خبری جهانی الحراء

    حقوق بشر از نظر امام علی (ع) 

 

 

 

 

از انچه که درعصرحاضر گرایش بیشتری برای  تامل در اندیشه ها و سیره رفتاری مولا دیده میشود،از همین رو ضمن عرض ارادت به ساحت روح ملکوتی آن الگوی عدالت خواهی  و حق طلبی و حسرت از اینکه علیرغم قرن ها عرض ارادت هنوزنتوانسته ایم بسیاری از توصیه های ایشان را در  عرصه فردی یا اجتماعی جوامع مسلمان عملی سازیم،از باب فرصت مقتنم بهره مندی از ذخائرآن شخصیت ماندگار،

ایشان خطاب به فرزندشان که میتواند برای همه فرزندان  معنوی  و عموم انسان هاراه گشا باشد را یادآوری میکنیم.مجدداَ یاد آوری میگردد : بسیاری ازاین توصیه های طلایی در ادیان و فرهنگ های مختلف  نیزمطرح شده و قواعد مطلوب مشترک جهانی تلقی میشود.امید آنکه رعایت این توصیه ها در جهان به خوبی نهادینه شود.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                               

 

        

لینک های مرتبط

تبلیغات