اخبار برگزیده

اظهار خشنودی و پیشنهاد دبیرکل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام نسبت به توافق تهران- ریاض

ایران وعربستان سعودی یک الگوی منطقه ایی جدید طراحی وهمه کشورهای

منطقه در قالب آن همکاری کنند

 

 

  

از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران وعربستان برروابط منطقه ایی ایران با کشورهای عربی مانند یک شمشیر دو

لبه است.اصل این توافق یک اتفاق خوب است اما تازه در اول راه قرار داریم.

 

 پدر حقوق جهان اسلام گفت:

به عقیده من از این به بعد وبعد از بیانیه از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران وعربستان سعودی در مجموعه ایی از مسائل دچار اختلاف نظر هستند و از طرف دیگر سعودی‌ها انتظار دارند که سیادت خودشان در منطقه و کشورهای عربی همچنان برقرار بماند.

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری شبکه جهانی الحرا، علی کهنمویی افزود: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی، در اجرای عملی دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند و در مسیر عینیت بخشیدن به سیاست همسایگی و در تکمیل گام های موثر قبلی، یک گام مهم دیگر به پیش نهاد و در نتیجه مذاکرات فشرده و عملگرایانه، توافق پکن را به منظور قرار گرفتن روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان در مسیر طبیعی محقق نمود.

دبیرکل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام تاکید کرد: ایران و عربستان سعودی یک الگوی توسعه منطقه‌ای جدید طراحی و همه کشورهای منطقه در قالب آن همکاری کنند.

وی ادامه داد: در منطقه باید فضای جدیدی ایجاد شود، در این فضا یک همکاری دسته‌جمعی شکل بگیرد، دو قدرت منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان بانی طراحی چنین الگوی همکاری جمعی شوند، در قالب این الگو همه این روابط تعریف شود و هیچ کشوری روابط دیگر کشورها را علیه خودش تلقی نکند.

رئیس دادگاه غیر دولتی حقوق بشر جهان اسلام در پایان با ابراز اطمینان نسبت به نقش و آثار مثبت این توافق در تأمین منافع مشترک دو ملت ایران و عربستان و دیگر ملت های منطقه، گفت: لازم می دانم از ابتکار، میزبانی و نقش جمهوری خلق چین در تحقق این توافق و نیز از نقش مؤثر دولت‌های دوست و همسایه، عراق و عمان در این زمینه قدردانی نمایم.

علی کهنمویی دبیرکل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام KUNS ورئیس دادگاه بین المللی غیر دولتی حقوق بشر جهان اسلام

رونوشت‌:

۱-جناب «حسین ابراهیم طه» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی جهت استحضار
۲حضرت شیخ احمد الطیب ریاست الازهر مصر و معاون افتخاری صیانت از وحدت سازمان حقوق بش امت واحده جهان اسلام

۳ — جناب پروفسور محمد سعید شفیعی قائم مقام سازمان و معاون اول دادگاه مردمی غیر دولتی بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
۴-دکتر میثم نعمت اللهی معاون دادستان کل (حقوق بشر )دادگاه غیر دولتی جهان اسلام
۵- جناب دکترفراهانی معاون دادستان کل (حقوق بشر)دادگاه غیر دولتی (حقوق بشر)جهان اسلام
۶- معاونین ٫ مشاورین ٫نمایندگان ومدیران کل سازمان حقوق بشر جهان اسلام در سراسر جهان


لینک های مرتبط

تبلیغات