اخبار برگزیده

سالروز مادر ترزا

مادر ترزا

امروز 5 سپتامبر سالروز درگذشت مادر ترزا است الگویی انسانی که زندگی خود را وقفِ نجاتِ دردمندان نمود. به یادِ او و گسترشِ مفاهیم کمک‌هایِ داوطلبانه، بشر دوستی و افزایشِ خیریه‌ها، سازمان ملل این روز را "روزِ جهانیِ خیریه" نامیده است.

 در پایانِ زندگی، از رویِ تعدادِ مدرک‌هایی که گرفته‌ایم، میزانِ مالی که اندوخته‌ایم و کارهایِ بزرگی که به انجام رسانده‌ایم، درباره‌ی ما داوری نخواهد شد، بلکه از ما خواهند پرسید: آیا گرسنه‌ای را سیر کردی؛ برهنه‌ای را لباس پوشاندی و بی‌خانه‌ای را پناه بخشیدی؟ گرسنه‌ی نه فقط لقمه نان که گرسنه‌ی عشق، برهنه‌ی نه فقط از تن‌پوش که برهنه‌ی از عزت و احترامِ انسانی و بی‌خانه‌ای نه فقط از خشت و گل که بی‌خانمان به سببِ طرد و رانده شدن.
 
 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات