كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد .

نوشتن پيشگفتار براي اين راهنما يكي از نخستين اقدامات من به عنوان كميسر عالي جديد حقوق بشر است

مي كنم اين اقدامي شايسته است و فرصتي به هنگام به من مي دهد تا در مقام جديدم بر آنچه كه اعتقادي راسخ در تمام

واقعيت اين است كه هيچ كس نمي تواند اهميت عمرم بوده، يعني اعتماد به توانايي دگرگون كننده جامعه مدني، تاكيد كنم

مساعدتي را ناديده بگيرد كه جامعه مدني در زمينه ايجاد و توسعه ضوابط بين المللي حقوق بشر، حمايت از آنها و انجام

امروز ديدگاه ها، دانش وظايف ساز و كارهاي حقوق بشر، كه در اين نشريه مورد بحث قرار مي گيرد، انجام داده است

تخصص عملي جامعه مدني براي جنبش حقوق بشر در زمينه تحقق عدالت و برابري براي همه مانند هميشه حياتي است

در واقع، همكاري دفتر من با جامعه مدني اولويتي راهبردي است كه هدف هاي مشترك ما را تقويت مي كند، در زمينه

رسيدگي به نگراني هاي مشترك ما كمك مي كند، و از ماموريت و ابتكارهاي دفتر من در مركز و در مناطق حمايت به عمل

مي آورد

مساعدت فعالان جامعه مدني فعاليت كارشناسان مستقلي را كه به ساير ساز و كارهاي ديرينه حقوق بشر تعلق دارند،

اعتبار و دانش آنها بر فعاليت هاي شوراي حقوق

مانند نهادهاي معاهده اي و رويه هاي ويژه حقوق بشر، نيز توسعه داده است

بشر، نهاد بين دولتي جديدي كه در ژوئن

2006جاي كميسيون حقوق بشر را گرفت، نيز تاثيري حياتي گذاشته است

مدافعان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي و همه ساير عوامل ذينفع جامعه مدني كار حقوق بشر خود را به

آنها اطلاعات خود را در ميان مي گذارند؛ از اجراي حقوق بشر حمايت و به آن رسيدگي شيوه هايي گوناگون انجام مي دهند

مي كنند؛ موارد نقض حقوق بشر را گزارش مي دهند و به قربانيان كمك مي كنند؛ و براي ايجاد ضوابط جديد حقوق بشر تلاش

آنها صداي مظلومان را به مكان هايي آنها اين فعاليت ها را با آگاهي از جوامع و مخاطبان خود انجام مي دهندمي نمايند

مي رسانند كه بدون كمك آنها ممكن است در دسترس قربانيان نباشند مانند مجامع و ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر

مسلما اين نياز وجود دارد كه فعالان جامعه مدني عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر را

هدف اين كتاب راهنما تسهيل چنين تلاش توانفرسايي است

درك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند در نهايت، اجازه بدهيد تاكيد كنم انتشار اين كتاب راهنما با بزرگداشت شصتمين سالگرد صدور اعلاميه حقوق بشر

وعده  هاي عدالت، منزلت و حقوق بشر براي همه مندرج در اعلاميه حقوق بشر ، هنوز به طور كامل تحقق

همزمان است نيافته است در تلاش هاي خود براي تحقق اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر در جوامع گوناگوني كه به آنها خدمت مي كنيم بايد مصر اميد من اين است كه از اين كتاب براي تسهيل درك فعالان حقوق بشر از نظام حقوق بشر سازمان ملل و دسترسي باشيم اين منبعي نه چندان بزرگ اما مهم در كوشش مشترك ما براي تحقق حقوق بشر، منزلت و برابري به

 .به آنها استفاده شودعنوان يك واقعيت جهاني است

Navanethem

 Pillay

كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متح

بصیرت خنثی کننده تهاجم فرهنگی دشمنان است

شبکه خبری جهانی الحراء :دبیرکل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلامKUNSگفت: تقویت بصیرت و بیداری خنثی کننده تهاجم فرهنگی دشمنان علیه امت اسلامی است.  http://s5.picofile.com/file/8118459634/04403457790271021927.gif 

ادامه مطلب: بصیرت خنثی کننده تهاجم فرهنگی دشمنان است

حقوق بشر از ديدگاه اسلام/آیت الله مصباح یزدی

 

 

 

سخنان آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي در تبيين مباحث حقوق و حقوق بشر از ديدگاه آيات و روايات، در قالب كتابي با عنوان «نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسلام» تا پايان سال جاري روانه بازار نشر مي‌شود.    

ادامه مطلب: حقوق بشر از ديدگاه اسلام/آیت الله مصباح یزدی

لینک های مرتبط

تبلیغات