الوندی: ایران در احقاق حقوق کودک جزو کشورهای برتر است

کودکان  - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: به اذعان گزارش‌های بین‌المللی و رصدکننده‌های فعالیت کودکان، ایران در احقاق حقوق کودک جزو کشورهای برتر است، البته چالش‌های خاص خود را دارد.

ادامه مطلب: الوندی: ایران در احقاق حقوق کودک جزو کشورهای برتر است

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون شد

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون شد رئیس سازمان بهزیستی کشور از تایید نهایی لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط شورای نگهبان خبر داد و

گفت: این لایحه پس از تایید نهایی در شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است.

ادامه مطلب: لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون شد

لینک های مرتبط

تبلیغات