"تاریخ برده داری" موضوع کنفرانس دانشگاه هاروارد

الحراء : حقوق بشر  > جهان  - روزنامه نیویورک تایمز نوشت: دانشگاه هاروارد کنفرانسی در رابطه با تاریخ برده‌داری در آمریکا و ارتباط دانشگاه‌های آمریکایی با برده‌داری برگزار کرد.

ادامه مطلب: "تاریخ برده داری" موضوع کنفرانس دانشگاه هاروارد

لینک های مرتبط

تبلیغات