اخبار برگزیده

وضعیت فعلی علوم انسانی کشور محصول کمیت‌گرایی است

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: وضعیت فعلی علوم انسانی کشور محصول شتابزدگی سالیان پیش است که آموزش عالی به سوی کمیت‌گرایی صرف حرکت کرده بود.

ادامه مطلب: وضعیت فعلی علوم انسانی کشور محصول کمیت‌گرایی است

پرهیز از تجمل گرایی در سبک زندگی اسلامی

 

دین اسلام برای تمام ابعاد زندگی بشر دستورات و معارف سازنده ای را معین کرده است

ادامه مطلب: پرهیز از تجمل گرایی در سبک زندگی اسلامی

جوانان و انتخاب دوست‏

 

 

 

یکی از ویژگی‏ های طبیعت انسان، اجتماعی بودن اوست.

ادامه مطلب: جوانان و انتخاب دوست‏

لینک های مرتبط

تبلیغات