اخبار برگزیده

رحمانی فضلی: مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری های منطقه ای و بین المللی است

الحراء: وزیر کشور گفت: در مبارزه با مواد مخدر بویژه همکاری ها در مقابله با پولشویی نیازمند همکاری های منطقه ای و بین المللی هستیم.

 

به گزارش شبکه خبری جهانی الحراء، عبدالرضا رحمانی فضلی در کنفرانس بین المللی تهران افزود: جمهوری اسلامی ایران زمینه های لازم را برای همکاری های اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه ای و بین المللی فراهم کرده است اما موفقیت این نوع همکاری ها به همراه ابتکارات منطقه ای مستلزم همکاری های دقیق تر و متناسب با فرصت های زمانی لازم از طرف کشورهای فرامنطقه ای است .
وزیر کشور درباره تقویت و ارتقای مبارزه با مواد مخدر توصیه کرد: کشورهای مسیر ترانزیت مواد مخدر قربانی اقتصاد ناسالم متاثر از قاچاق مواد مخدر هستند و باید برای خلاء ناشی از ورود پول های حاصل از مواد مخدر به بانک های معتبر جهانی تدابیری اندیشیده شود .
وی همچنین گفت: براساس اصل مسئولیت مشترک  کشورهای واقع در مسیر ترانزیت مواد مخدر باید از طریق مساعدت های فنی و تجهیزاتی مورد حمایت قرار بگیرند و برنامه های موثری برای توانمند سازی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای هرچه سریعتر آن فراهم شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ضرورت دارد انتقال دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصا مهارت آموزی در زمینه کاهش آسیب ، درمان ، بازتوانی و بازگشت معتادان بخصوص در کشورهای مقصد و مبداء مواد مخدر اجرایی و عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: اگر از منظر عرضه و تقاضا به مسئله مواد مخدر نگاه کنیم ناکامی ها در توقف کشت و تولید، توسعه نیافتگی منطقه و فاصله کوتاه میان کشورهای تولید و بازارهای مصرف کننده عوامل مهمی در افزایش تجارت مواد مخدر است.
وزیر کشور افزود: درشرایط کنونی مشارکت تمام عیار جامعه جهانی برای مقابله با تجارت مواد مخدر نیازی روزافزون است و برای دستیابی به این مهم برنامه هایی نظیر معیشت جایگزین و توسعه پایدار در کشورهایی مانند افغانستان و مقابله و انهدام کارتل های مواد مخدر ، راه های جدی برای تجارت مواد مخدر است .
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارزیابی دفتر unodc  از تولید مواد افیونی گفت: میانگین تولید در این کشور در سال 2016 در مقایسه با سال گذشته 43 درصد افزایش نشان می دهد ، که در چنین وضعیتی مسیرهای ترانزیتی در مناطقی مانند بالکان فعالتر شده است و روندهای پولشویی نیز از نظر میزان و گسترش منطقه ای شتاب خواهند گرفت.
وزیر کشور اضافه کرد: با این شرایط مسئله مواد مخدر، مسئله ای جهانی است بویژه که افراط گرایان و مجرمان جرایم سازمان یافته از این شرایط برای اهداف تروریستی و جرایم بین المللی وخصوصا پولشویی استفاده می کنند.
وی افزود: مقابله با مسئله مواد مخدر از عهده یک کشور و حتی چند کشور خارج است بخصوص که راه های انتقال مواد مخدر و بکارگیری منابع ناشی از آن در کشورهای مختلف متفاوت است .
وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور در مسیر بالکان در معرض نخستین و بزرگترین موج های جریانات قاچاق و جرایم مرتبط قرار دارد و به همین دلیل با راهبرد متوازن تمام وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با اتکاء به آموزه های دینی و پایبندی به تعهدات بین المللی و با تلاشی خستگی ناپذیر تعقیب  می کند .
وی درباره برنامه های کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران برنامه های کنترل و ثبات مرزهای غربی و شرقی با هدف مقابله با ترانزیت مواد  افیونی و پیش سازه های با آن را در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی کشور اعم از زمینی ، هوایی و دریایی را تقویت و تجهیز کرده و ظرفیت های کمی و کیفی نیروهای مقابله ای را متناسب با این مشکل توسعه داده است .
وزیر کشور گفت: نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 موفق شدند با اجرای 2هزار و300 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات مقدار 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند که در مقایسه با سال 2015 حدود 9 درصد افزایش نشان می دهد .
رحمانی فضلی افزود: در جریان این تعداد عملیات 8 نفر از پرسنل دستگاه های مقابله کشور به شهادت رسیدند .
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی تهران گفت: این برای اولین بار است که مسئولان مبارزه با مواد مخدر3 منطقه با اهمیت یعنی آسیای غربی ، مرکزی و بخشی از اروپا که درمسیر بالکان قرار دارند به اتفاق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل unodc  در چنین نشستی در تهران شرکت می کنند .
وزیر کشور تاکید کرد: مشارکت فعال و سازنده هیئت های کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی که همگی به مسئله مواد مخدر و تاثیرات مخرب آن اشراف دارند ، طرح نتایج این کنفرانس در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل را که شصتمین نشست آن بزودی برگزار می شود ، تضمین خواهد کرد.

 

لینک های مرتبط

تبلیغات