اخبار برگزیده

دل نوشته

 

 

 " خداوندا "

برگ در هنگام زوال می افتد و میوه به هنگام کمالاگر قرار بر رفتن است میوه ام گردان و بعد ببر

" بارالها "

زمین تنگ است و آسمان دلتنگبر من خرده نگیر اگر نالانم...من هنوز رسم عاشقی نمی دانم

" خداوندا "

کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم, در آرامش فراموش نکنم و در طوفان های زندگی با" خدا" باشم نه ناخدا

" بارالها "

به دل نگیر اگر گاهی "زبانم " ازشکرت باز می ایستدتقصیری ندارد قاصر است کم میآورد دربرابر بزرگی ات....لکنت می گیرد واژه هایم در برابرت!در دلم اما همیشهذکر خیرت جاریستمن برای بندگی تو هزار و یک دلیل می خواهمممنونم که بی چون و چرا برایم " خدایی " میکنی....امکان ندارد که کسیچراغی برای دیگرانروشن کند و خودشدر تاریکی بماند...

خدایا : پنجره ای برایتماشا و حنجره ای برایصدا زدن ندارم ،امیدم به توست ،پس بی آنکهنامم را بپرسی ودفترهای دیروزم راورق بزنى، رحمتت را بر همه کسانیکهبرایم عزیزند جاری کن.

الــــهـــــے آمـــــیـــــن‌

لینک های مرتبط

تبلیغات