اخبار برگزیده

دل نوشته

 

 

 " خداوندا "

برگ در هنگام زوال می افتد و میوه به هنگام کمالاگر قرار بر رفتن است میوه ام گردان و بعد ببر

" بارالها "

زمین تنگ است و آسمان دلتنگبر من خرده نگیر اگر نالانم...من هنوز رسم عاشقی نمی دانم

" خداوندا "

کمکم کن پیمانی را که در طوفان با تو بستم, در آرامش فراموش نکنم و در طوفان های زندگی با" خدا" باشم نه ناخدا

" بارالها "

به دل نگیر اگر گاهی "زبانم " ازشکرت باز می ایستدتقصیری ندارد قاصر است کم میآورد دربرابر بزرگی ات....لکنت می گیرد واژه هایم در برابرت!در دلم اما همیشهذکر خیرت جاریستمن برای بندگی تو هزار و یک دلیل می خواهمممنونم که بی چون و چرا برایم " خدایی " میکنی....امکان ندارد که کسیچراغی برای دیگرانروشن کند و خودشدر تاریکی بماند...

خدایا : پنجره ای برایتماشا و حنجره ای برایصدا زدن ندارم ،امیدم به توست ،پس بی آنکهنامم را بپرسی ودفترهای دیروزم راورق بزنى، رحمتت را بر همه کسانیکهبرایم عزیزند جاری کن.

الــــهـــــے آمـــــیـــــن‌

مجازات جرایم ریانه ای

مجازات جرایم رایانه ای چیست ؟

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌های مخصوص به خود را دارد و هرکس مرتکب اعمال مجرمانه شود باید مجازات‌های قانونی را طی کند

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌های مخصوص به خود را دارد و هرکس مرتکب اعمال مجرمانه شود باید مجازات‌های قانونی را طی کند.

 تولید، انتشار، توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌روند، فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند از جمله جرایم رایانه‌ای هستند.

همچنین آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هم بر اساس قانون جرم است.

بر اساس قانون در صورتی که فردی این جرایم را انجام دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

لینک های مرتبط

تبلیغات