اخبار برگزیده

اسلام به تمام ادیان الهی‌احترام می‌گذارد/اقلیت‌ها درایران مانند هموطنان خودازحقوق‌شهروندی برخوردارند

به گزارش شبکه خبری جهانی الحراء : اقلیت ها  - یک فعال حقوق بشر، جایگاه اقلیت ها را در قانون اساسی ایران ویژه برشمرد و گفت: هر یک از آنها به فرا خوردین و آیین خود از حقوق اجتماعی، انسانی وشهروندی مانند تمام ایرانیان برخوردارند.  

ادامه مطلب: اسلام به تمام ادیان الهی‌احترام می‌گذارد/اقلیت‌ها درایران مانند هموطنان خودازحقوق‌شهروندی برخوردارند

زیر مجموعه ها

لینک های مرتبط

تبلیغات