اعتراض شیعیان پاکستانی نسبت به بازداشت رهبران شیعه (2)

حقوق بشر  - جهان  -  شیعیان پاکستانی نسبت به بازداشت رهبران شیعه دراین کشور تظاهرات کردند و خواستار آزادی علامه نجفی شدند. به گزارش شبکه خبری جهانی الحراء، به دنبال قرارگرفتن نام علامه شیخ محسن علی نجفی از شخصیت های مشهور و فعال جامعه شیعیان پاکستان در فهرست افراد تحت کنترل این کشور طرفدارن وی ضمن نگرانی از این وضعیت در شهر راولپندی دست به تظاهرات زدند .

لینک های مرتبط

تبلیغات