اخبار برگزیده

وضعیت مالی ۴٠ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ

الحراء: 40 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺴﺮﺕ
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ

ادامه مطلب: وضعیت مالی ۴٠ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ

گزارش عفو بین الملل از افزایش نقض حقوق بشر در عربستان

الحراء: سازمان عفو بین المللل درتازه ترین گزارش خود از تداوم نقض حقوق بشر درعربستان سعودی توسط حاکمان این کشور خبر دادند.

ادامه مطلب: گزارش عفو بین الملل از افزایش نقض حقوق بشر در عربستان

آل خلیفه همکاری خود را با کمیساریای عالی حقوق بشر قطع کرد

الحراء: وزارت خارجه انلگیس از قطع همکاری رژیم آل خلیفه با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خبر داد.

ادامه مطلب: آل خلیفه همکاری خود را با کمیساریای عالی حقوق بشر قطع کرد

لینک های مرتبط

تبلیغات