وضعیت مالی ۴٠ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ

الحراء: 40 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺴﺮﺕ
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ

ادامه مطلب: وضعیت مالی ۴٠ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ

دریافت کنند گان نشان عالی خدمت به وحدت، صلح و حقوق بشر سال 1392 سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام(KUNS)

معرفی سه نفر از  14 نفر برگزیدگان دریافت نشان عالی خدمت به وحدت، صلح و حقوق بشر سال 1392 امت واحده
1- بانکیمون دبیر کل سازمان ملل
2- استاد رحیم پور ازغدی
3- آقای مولوی پارسا امام جمعه محترم اهل سنت سرخس
توسط علی کهنمویی

لینک های مرتبط

تبلیغات