اخبار برگزیده

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: پارلمان ملی فرانسه باید"تدابیر مخرب" در پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم را که منجر به تبدیل برخی قوانین اضطراری به قوانین عادی بدون هیچ بررسی و سازوکار نظارتی و مراقبتی می شود، اصلاح نماید.

الحراء دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: پارلمان ملی فرانسه باید"تدابیر مخرب" در پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم را که منجر به تبدیل برخی قوانین اضطراری به قوانین عادی بدون هیچ بررسی و سازوکار نظارتی و مراقبتی می شود، اصلاح نماید.

به گزارش شبکه جهانی الحراء دیده بان حقوق بشر با انتشار مطلبی در 21 شهریور (12 سپتامبر) نوشت: پارلمان ملی فرانسه باید"تدابیر مخرب" در پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم را که منجر به تبدیل برخی قوانین اضطراری به قوانین عادی بدون هیچ بررسی و سازوکار نظارتی و مراقبتی می شود، اصلاح نماید.

در این مطلب آمده است: لایحه جدید قدرت زیادی را به نیروهای امنیتی جهت سرکوب مردم عادی در هنگام برگزاری برنامه های مذهبی، تجمعات مسالمت آمیز، تردد آزادانه و نقض حریم شخصی می دهد. این لایحه به منظور جایگزینی قانون موقت "تقویت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم" می شود که از بعد از حملات پاریس در سال 2015 وضع گردید و تا یکم نوامبر 2017 معتبر می باشد.

لایحه جدید که در صورت تصویب تا سال 2021 برقرار خواهد بود، به فرمانداران محلی این اختیار را می دهد که برخی مناطق را به عنوان منطقه امنیتی تعریف کرده و ورود و خروج به این مناطق را محدود نمایند.

همچنین این اختیار را خواهند داشت که اماکن مذهبی را تعطیل و اموال خصوصی مردم را تفتیش نمایند.

بر اساس بخش های دیگری از این طرح، نهادهای قضائی در صدور مجوز برخی از اقدامات محدودکننده هیچ نقشی نخواهند داشت و این دسته از اقدامات مستقلا توسط مقامات دولتی و امنیتی تصمیم گیری و اجرا می شود.     

 

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات