اخبار برگزیده

ثبت نامه امام علی (ع) در موزه بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام

الحراء: بنا به گزارش اداره کل اطلاع رسانی سازمان بین المللی مستقل حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (KUNS)

ثبت نامه امام علی (ع) به مالک اشتر در موزه بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (میراث ماندگار مسلمانان)به شماره 106 ثبت گردید.

لینک های مرتبط

تبلیغات