اخبار برگزیده

ثبت فتوای رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده از سلاح هسته ای

الحراء: بنا به گزارش اداره کل اطلاع رسانی سازمان بین المللی مستقل حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (KUNS)

جناب آقای علی کهنمویی دبیر کل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام طی فرمانی دستور ثبت فتوای رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خصوص حرام بودن استفاده از سلاح هسته ای صادر نمودند.

بنا بر همین گزارش: این سند به شماره 101 در موزه بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (میراث ماندگار مسلمانان) به شماره فوق به عنوان منشور حقوق بشر امت اسلامی ثبت گردید.

لینک های مرتبط

تبلیغات