دریافت کنند گان نشان عالی خدمت به وحدت، صلح و حقوق بشر سال 1392 سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام(KUNS)

معرفی سه نفر از  14 نفر برگزیدگان دریافت نشان عالی خدمت به وحدت، صلح و حقوق بشر سال 1392 امت واحده
1- بانکیمون دبیر کل سازمان ملل
2- استاد رحیم پور ازغدی
3- آقای مولوی پارسا امام جمعه محترم اهل سنت سرخس
توسط علی کهنمویی

ثبت فتوای رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده از سلاح هسته ای

الحراء: بنا به گزارش اداره کل اطلاع رسانی سازمان بین المللی مستقل حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (KUNS)

جناب آقای علی کهنمویی دبیر کل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام طی فرمانی دستور ثبت فتوای رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خصوص حرام بودن استفاده از سلاح هسته ای صادر نمودند.

بنا بر همین گزارش: این سند به شماره 101 در موزه بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام (میراث ماندگار مسلمانان) به شماره فوق به عنوان منشور حقوق بشر امت اسلامی ثبت گردید.

اطلاعیه به 36 زبان زنده دنیا

 

 

 

 

الحراء به نقل ازسازمان مستقل بین المللی(KUNS ) :

حذف نام آمریکا به صورت مشروط(از لیست سیاه ناقضین حقوق بشر این سازمان)

مورد موافقت علی کهنمویی دبیر کل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشر

امت واحده جهان اسلام قرار گرفت.

 

http://m1432.com                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

لینک های مرتبط

تبلیغات