اخبار برگزیده

مفهوم کرامت انسانی

 

مفهوم کرامت انسانی

حق بر کرامت در حقوق امروز، از نظریه اخلاقی کانت نشأت می گیرد. مهمترین اصل اخلاق کانتی، اصل غایت بودن انسان (Principle of end) است که عمیق‏ترین تأثیر را بر حقوق بشر معاصر داشته است.
 
نظام اخلاقی «کانت» بر این باور است که اشخاص نوعاً خواست ها و اهداف متفاوتی دارند و بنابراین هر اصلی که از آنها نشأت گیرد فقط می‏ تواند احتمالی (غیر ضروری) باشد.
 
ولی قانون اخلاقی نیازمند مبنایی قاطع و نه احتمالی و متغیر است. مبنای قانون اخلاقی باید مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد. این مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعی متعالی که دارای اراده‏ ای خود مختار (مستقل) است.
 
کانت با طرح نظریه «خودمختاری اخلاقی» و استقلال ذاتی انسان می گوید: کرامت انسانی، آن نوع حرمت و ارزشی است که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند، به طور ذاتی و یکسان از آن برخوردارند.
 
وی با طرح نظریه کرامت ذاتی انسان، عقیده دارد که مبنای اصلی این کرامت را بایستی در توانایی روحی و اخلاقی برای وضع قوانین فراگیر اخلاقی و به عبارت دیگر در «خودمختاری اخلاقی و استقلال ذاتی» هر فرد حستجو کرد. به عبارتی آنچه به انسان کرامت و ارزش می دهد، «انسانیت» وی است.
 
یعنی شخصیت اخلاقی، که انسان را بر جانوران محض به مراتب برتری می بخشد. جانوران را غرایزشان راهنمایی می کند، ولی انسان ها موجوداتی آزاد، خودآیین و خودقانونگذار هستند.
 
 

نقش ادیان الهی در ارتقا حقوق بشر

 

 

 

نقش ادیان الهی در ارتقا حقوق بشر

باید خاطر نشان کرد، اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان سهم ارزنده‌ای در راهنمایی انسان ها و توجه به حقوق بشر ایفا کرده است

و اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی نگاه کنیم، خواهیم دید که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند.

بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است.

ادامه مطلب: نقش ادیان الهی در ارتقا حقوق بشر

منشأ حقوق بشر چیست

منشأ حقوق بشر چیست

مسئله‌ی حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می‌شود که در دوران معاصر به‌صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه‌هایی درآمده است که دارای جنبه‌ی جهانی و معرف مبانی معنوی تمدن امروزی شناخته شده است.

ادامه مطلب: منشأ حقوق بشر چیست

حقوق بشر اسلامی

حقوق بشر اسلامی؛ نماد مقاومت امت اسلام در برابر ارزش‌های غربی

حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین گفتمان‌های جهان معاصر به ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. با توجه به شرایط حاکم در عرصه بین‌المللی و اینکه حقوق بشر به ابزاری در دست استکبار جهانی درآمده است و همچنین به منظور حمایت و دفاع از تصویر واقعی اسلام ضرورت دارد تا مسلمانان، حقوق بشر موجود در مبانی و آموزه‌های انسان‌ساز اسلام را به درستی به جامعه جهانی معرفی کنند.

 

ادامه مطلب: حقوق بشر اسلامی

ابلاغ سند تحول قضایی با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

سند تحول قضایی براساس مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم و ابلاغ شد.

 

ادامه مطلب: ابلاغ سند تحول قضایی با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

لینک های مرتبط

تبلیغات